Vores værdigrundlag

 

 

Vores overordnede mål er at være professionelle.

Det er vi ved at udvise:

 

Troværdighed

(tillid, loyalitet, engagement, ansvar, ansvarlighed, ærlighed, synlighed, åbenhed, ordentlighed, pålidelighed, overbevisende, autentisk).

 

Respekt

(tolerance, rummelighed, ærlighed, accept af hinandens forskelligheder, pænt sprog).

 

Samarbejde og Sammenhold

(fleksibilitet, tro, håb, tid, refleksion, fokus, motivation,
konstruktiv feedback, engageret og deltagende, demokrati).

 

Omsorg og Nærvær

(empati, forståelse, engagement, arbejdsglæde, interesse for hinanden, begejstring, fællesskab, opbakning, tid).

 

Ansvarlighed.

(fastholdelse af aftaler, præcision, faste rammer, møder til tiden, klare ansvarsområder).

 

Vores værdivisioner

 

 

• PFFU opfattes og omtales, med rette, positivt og respektfuldt af alle der har relationer til     skolen og vi har et professionelt image. Vi gør det vi siger vi gør – og reflekterer over, om vi også gør det, vi tror vi gør?

• Vi er som organisation beredte på at agere i nuet og imødegå fremtiden interaktivt.

• Vi justerer, opstiller og udvikler løbende vores langsigtede mål.

• Personale og elever er stolte af at være ansatte/elever på PFFU.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os direkte på vores hovednummer  Tlf. 47 51 23 30

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

Skuldelevvej 24 | 4050 Skibby | Tlf. 47 51 23 30 | CVR 19650480