Udslusningsstrategi

 

 

På PFFU ser vi det som vores vigtigste opgave at give vores deltagere de bedst mulige betingelser for at komme videre i job eller uddannelse.

 

Dette gøres ved både at sikre en høj faglighed på vores værksteder og samtidig have en forståelse for vores deltageres udfordringer.

 

Vi har pt. 4 forskellige værksteder, der alle har relation til fagområder inden for de erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser. Samtidig er det dog vores mål, at de unge opnår kompetencer, der kan bruges bredt i uddannelsessystemet.

 

• I skolens køkken tager undervisningen udgangspunkt i den daglige madlavning til skolens elever og personale. Hver dag laves der morgenmad og frokost, men der er også jævnligt produktionser ud af huset. Eleverne bliver undervist i grundlæggende viden om ernæring og hygiejne og er med hele vejen fra planlægning til indkøb, tilberedning, servering og rengøring. Alle elever får mulighed for at opnå et hygiejnebevis.

 

I køkkenet opnår de unge faglige kompetencer, der først og fremmest retter sig mod uddannelser indenfor kokkefaget, catering, kantine, slagter mv.

 

• På Bygge- og Anlægslinje arbejdes der med opgaver indenfor tømrer-, snedker- og malerfaget m.v., og eleverne lærer at bruge værktøj og at betjene maskiner. Eleverne er en del af det team, der står for værkstedets ordreproduktion til kunder. Til kunder er der bl.a produceret legehuse, borde/bænkesæt, en bålhytte og fleksible podier/siddemøbler, trapper, bordtennisborde m.m.

 

På Bygge- og Anlæg opnår eleverne faglige kompetencer, der kan bruges bredt inden for erhvervsuddannelserne, der retter sig mod byggebranchen.

 

• På Mediegrafisk tages der først og fremmest udgangspunkt i mediegrafiske opgaver. Det vil sige, at der arbejdes med kundeopgaver indenfor produktion af plakater, visitkort, design af logoer, layout og print. Herudover kan eleverne komme i berøring med video- og lydredigering.

 

På Mediegrafisk opnår eleverne faglige kompetencer, der først og fremmest kan bruges inden for Medieproduktion, herunder især skiltetekniker, mediegrafiker og webintegrator, men også indenfor det merkantile handelsområde.

 

• Pædagogisk linje samarbejder bl.a. med SFO’en i Skibby og Frederikssund, hvor eleverne arbejder med den praktiske side af det pædagogiske fag. Der er minimum to besøg om ugen i SFO’en, hvor skolens elever står for spil, leger og tegner og får rig mulighed for at afprøve deres kommunikative evner sammen med børn. Derudover arrangeres der aktiviteter for de lokale børnehaver bl.a. til jul og fastelavn, men også i løbet af året, hvor der arrangeres skattejagter mv.

 

På værkstedet gøres der meget ud af at forberede de unge på de aktiviteter og produktioner de skal deltage i. Pædagogiske retter sig først og fremmest mod Grundforløbet indenfor SOSU og efterfølgende PAU, men forløbet styrker den personlige udvikling også selv om de ikke skal arbejde indenfor dette felt. På sigt skal værkstedet målrette sig bredere mod SOSU-fagene.

 

Opgaverne på de forskellige linjer kan opdeles i tre forskellige typer:

 

1) kundeopgaver i form af produktioner til private, firmaer, offentlige organisationer eller produktioner der skal bruges på skolen.

 

2) Simulerede produktioner, der først og fremmest har til formål at introducere praksis og teori for deltageren på et tidspunkt, hvor der ikke er kundeopgaver, der tilgodeser dette.

 

3) Egenproduktioner, hvor deltagerne producerer ting til dem selv, ofte ved selv at betale for materialerne.

 

Undervisningen på de forskellige linjer varetages altid af faglærere. Dvs. lærere, der er uddannet inden for det fag de underviser i. Der er ingen krav om pædagogisk baggrund, men på PFFU er det hensigten, at alle lærere deltager på et af Produktionsskoleforeningens pædagogiske kurser målrettet produktionsskolelærere, med henblik på, at opnå nogle pædagogiske redskaber, de kan bruge i arbejdet med de unge. Derudover bliver der på de pædagogiske dage netop arbejdet med at medarbejderne opnår en forståelse for og redskaber til at arbejde med de unges udfordringer.

 

Den unges motivation for læring og uddannelse starter på værkstedet, hvor der skabes et legitimt rum for læring og hvor lærerne giver deltagerne opgaver som de har en chance for at mestre og endvidere formår at overtale deltagerne til at tro på, at de kan løse opgaven. Samtidig er det vigtigt, at lærerne har høje forventninger til at deltagerne kan løse de opgaver de får på skolen. Alt for mange af vores deltagere udtaler, at de i det ordinære skolesystem er blevet mødt med manglende eller negative forventninger til deres præstationer.

 

På PFFU tror vi på, at vores deltagere kan levere de opgaver vi præsenterer dem for - også selv om de selv tvivler. Det er klart, at vi ikke skal give dem urealistiske opgaver, men vi oplever, at vi med fælles hjælp fra lærere og elever kan løfte selv de sværeste opgaver.

 

Vi ser produktionsskoleforløbet som et samlet vejledningsforløb, hvor der er et tæt samarbejde mellem lærere og vejledere omkring de unge.

 

Vejledningen er delt op i en uformel og formel vejledning.

 

Den uformelle vejledning foregår oftest på værkstederne i form af samtaler mellem lærer og elev omkring emner som job, uddannelse, personlig udvikling mv. Det er samtaler, der foregår i de naturlige sociale og arbejdsmæssige processer på værkstedet.

 

Den formelle vejledning, der både foregår i forbindelse med forløbsplanssamtalerne og som samtaler med vejlederne omkring emner som job, uddannelse, social- og arbejdsmarkedslovgivning.

 

Dette kræver, at vejledningen er en integreret del af linjerne og fordrer et tæt samarbejde mellem lærer og vejleder. På den måde har de mulighed for at være fælles om den personlige vejledning og vejlederen og lærer kan bruge hver deres faglige ekspertise i forhold til at facilitere nye læringsmål sammen med en unge. Der skal kort sagt være en sammenhæng mellem de uformelle vejledningssamtaler på værkstedet og de mere formelle vejledningsamtaler, der foregår på værksteds- og vejledningskontoret.

 

I den daglige uformelle vejledning på værkstedet forventes det, at lærerne taler job- og uddannelsesmuligheder med eleverne. Disse snakke formaliseres under forløbsplanssamtalerne, der jvf. skolens kalender er planlagt til hver 3. måned. I forløbsplanssamtalerne kan skolens vejledere deltage, ligesom vejlederne kan bruges til mere formaliserede uddannelsesvejledningssamtaler.

 

På PFFU er det skolens vejledere, der holder sig orienteret om ansøgningsfrister til ungdomsuddannelser og hjælper de unge med tilmeldingerne. Det forventes dog også, at lærerne holder sig oreinteret om udviklingen for uddannelserne indenfor deres fagområde.

 

Alle elever på PFFU skal i individuelt tilrettelagt erhvervspraktik under deres forløb. Erhvervspraktikken kan enten bruges som afklaring i forhold til uddannelse og job og/eller være målrettet mod praktikplads i forhold til erhversuddannelse.

 

PFFU er en del af en regional samarbejdsaftale indgået mellem Københavns Tekniske Skole, TEC, SOSU- København, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, CPH West og SOSU C og produktionsskolerne i Forstanderkredsens Region Hovedstaden, dvs. produktionsskolerne i Region Hovedstaden og i det tidligere Roskilde Amt. Aftalen omfatter fælles kombinationsforløb for eleverne på produktionsskolerne. Derudover laves der aftaler om individuelle kombinationsforløb.

 

Alle elever på PFFU tilbydes almen undervisning i dansk og matematik.

 

I de tlfælde, hvor den unge har særlige udfordringer omkring forløbet er der særligt fokus på samarbejdet med den unges UU-vejleder, kontaktpersoner, PPR og andre relevante samarbejdspartnere.

 

For de elever, der af forskellige årsager ikke kan udmeldes til uddannelse eller job forpligter PFFU sig til at sikre, at de får den hjælp og støtte, der er nødvendig for, at de hurtigst muligt kan komme videre i uddannelse eller job. Dette fordrer et tæt samarbejde med de kommuner, der leverer deltagere til vores skole.

 

Ved afslutningen af produktionsskoleforløbet udstedes kompetencebevis.

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

Skuldelevvej 24 | 4050 Skibby | Tlf. 47 51 23 30