Hvad er der udsigt til?

 

 

Vores overordnede mål er at være professionelle.

Det er vi ved at udvise:

 

Troværdighed

(tillid, loyalitet, engagement, ansvar, ansvarlighed, ærlighed, synlighed, åbenhed, ordentlighed, pålidelighed, overbevisende, autentisk).

 

Respekt

(tolerance, rummelighed, ærlighed, accept af hinandens forskelligheder, pænt sprog).

 

Samarbejde og Sammenhold

(fleksibilitet, tro, håb, tid, refleksion, fokus, motivation,
konstruktiv feedback, engageret og deltagende, demokrati).

 

Omsorg og Nærvær

(empati, forståelse, engagement, arbejdsglæde, interesse for hinanden, begejstring, fællesskab, opbakning, tid).

 

Ansvarlighed.

(fastholdelse af aftaler, præcision, faste rammer, møder til tiden, klare ansvarsområder).

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

Skuldelevvej 24 | 4050 Skibby | Tlf. 47 51 23 30