Hvem kan gå på Produktionsskole?

 

 

Der er følgende krav til at blive elev på en produktionsskole:

Du skal være under 25 år.

Du har endnu ikke gennemført en ungdomsuddannelse.

 

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) skal godkende, at du opfylder kravene, til at blive optaget på PFFU.

Du kan rette henvendelse direkte til UU–centret i din kommune, eller kontakte os, så hjælper vi dig med at få en aftale med din UU–vejleder.

 

I Frederikssund og Egedal skal du kontakte UU Vest: www.uuvest.dk Tlf. 4731 6464

 

PFFU har løbende optag, hvilket betyder, at du kan starte på alle tidspunkter af året. Du kan komme direkte fra folkeskolen, fra et job eller fra afbrudt uddannelse.

 

 

Dit skolevalg

Opfylder du kravene til at blive produktionsskoleelev, så kan du søge ind på PFFU, uanset hvor du kommer fra i landet.

 

 

Lovgivning

Finder du her

 

Lovgivning

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os direkte på vores hovednummer  Tlf. 47 51 23 30

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

Skuldelevvej 24 | 4050 Skibby | Tlf. 47 51 23 30 | CVR 19650480