Hvad er PFFU?

Vores baggrund

 

 

PFFU er Frederikssunds Produktionsskole og Foruddannelsescenter.

Foruddannelse er det ord, der bedst beskriver vores hovedopgave.

 

Når du er tilknyttet foruddannelsescenteret bliver du:

·   bedre til at gennemføre en senere uddannelse eller opnå varigt arbejde, med ·   ·   mindre risiko for frafald eller lediggang.

·   støttet i at kvalificere dit valg gennem afklaring og opkvalificering.

·   bedre til at kende- og hvile i dig selv.

·   bedre til at omgås andre mennesker.

·   Foruddannet til at komme videre i dit liv, og til at være ansvarlig i dit liv.

 

 

Filmen "Hvad er PFFU" viser vores baggrund

Flere og flere unge, falder fra ungdomsuddannelserne.

En stigende gruppe unge, mangler personligt, socialt og fagligt fundament, til at kunne træffe de rette valg og efterleve de stigende krav der venter dem efter folkeskolen.

Disse unge har brug for andre læringsmiljøer end dem de har mødt i folkeskolen og som de vil møde på ungdomsuddannelserne. Denne gruppe trives i miljøer der tilgodeser forskellighed og individuelle behov, samtidig med at de udfordres og stilles krav.

De profiterer af miljøer hvor de også måles og påskønnes for andre kvaliteter end de boglige. Vi oplever øget efterspørgsel på vores tilbud, hvor unge Foruddannes til voksenlivet via Produktionsskoleophold, Aktiveringsforløb og EGU-uddannelse. Flere og flere unge ytrer behov for en tænkepause og et refleksionsrum efter folkeskolen, for at samle kræfter og motivation, til næste kapitel i deres liv. PFFU er et meningsfyldt tilbud til denne udviklingsfase i livet.

Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter

Skuldelevvej 24 | 4050 Skibby | Tlf. 47 51 23 30